หน้าแรก

OCA Thailand

The Odoo Community Association, Thailand.

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาหัวข้อ

ถอดรหัส OPENSOURCE ERP
ระดับโลก

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:30 – 16:30 น.
ณ ห้อง 304 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

OCA Day 2019

ภาพบรรยากาศที่งาน OCA Day 2019 ประเทศเบลเยี่ยม
30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2019

OCA Thailand Meetup #2

16 ตุลาคม 2019
ชั้น B Siam Innovation District, Siam Square One
โดยทีมงานของบริษัท Ecosoft และ Trinity Roots และสวทช.

NSTDA Success Story

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 Software Park ได้จัดสัมมนา เรื่องการนำ Success Story ของ OpenSource Odoo ที่มีการนำไปใช้งานใน สวทช. โดยมี ท่านวารุณี ลีละธนาวิทย์ มาร่วมแชร์ ประสบการณ์ การจัดทำนโยบายเพื่อการผลักดัน Opensource ในองค์กร และแนวทางการพัฒนา Odoo ให้สำเร็จได้อย่างไร