ถอดรหัส Open Source ERP ระดับโลก

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.ร่วมกับ OCA Thailand จัดกิจกรรม ถอดรหัส Opensource ERP ระดับโลก
โดยในงานนี้ท่านจะได้พบกับการถอดรหัสจากวิทยากรผู้คร่ำหวอดในแวดวง Opensource ERP ใน Topic

>>How to Contribute and Testing tips and tricks
>>Create your own KPI Dashboard using OCA
>> WMS and Supply Chain using OCA Module
>> MIS Builder Update ทำรายงานบัญชี ด้วย MIS Builder
>> Shop Invader eCommerce เพื่อ Odoo
>>การใช้ Excel template กับ Odoo
>> การใช้งานได้ ในประเทศไทย (Thai Tax localization)
งานนี้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ควรพลาด

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
เวลา 9.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง 304 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

กำหนดการ

09.30-10.00 น.ลงทะเบียนพร้อมรับประทานอาหารว่าง
10.00-10.10 น.กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์ของงาน
โดย ดร. ภัทราวดี พลอยกิติกุล ผู้อำนวยการ เขตอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการ
เทคโนโลยี (TMC) สวทช.
10.10- 10.40 น.[Keynote] การปรับใช้ Open Source: ERP ของภาครัฐ
โดย คุณวารุณี ลีละธนาวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้าน
สารสนเทศ
10.40 – 11.20 น.Welcome to OCA
โดย คุณกิตติ อุปริพุทธิพงศ์ Member and Contributor of Odoo Community Association (OCA) และ
Project Steering Committee (PSC) of Thailand Localisation OCA
11.20 – 12.00 น.ถอดรหัส Session 1 How to Contribute and Testing tips and tricks
โดย คุณศรัณย์ ลิมปจิตคุตาภรณ์ Senior Software Developer บริษัท อีโคซอฟต์ จำกัด
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น.ถอดรหัส Session 2 Create your own KPI Dashboard using OCA
โดย คุณจักรกฤษณ์ สุทธานุรักษ์ IT Manager บริษัท พีพี สมาร์ท โปรดักส์ จำกัด
13.30 – 14.00 น.ถอดรหัส Session 3 WMS and Supply Chain using OCA Module
โดย คุณพิมลนาฏ สุนเทียน Software Developer บริษัท อีโคซอฟต์ จำกัด
14.00 – 14.30 น.ถอดรหัส session 4 MIS Builder Update ทำรายงานบัญชี ด้วย MIS Builder
โดย คุณพัฒนพงศ์ จันทะสาร Principal Consultant บริษัท Basic Solution Co.,Ltd.
14.30 – 14.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.15 น.ถอดรหัส Session 5 Shop Invader eCommerce เพื่อ Odoo
โดย คุณสิรพันธ์ สินเจิมสิริ Chief Technical Officer บริษัท ทรีนิตี้รูทส์ จำกัด
15.15 – 15.45 น.ถอดรหัส Session 6 Using excel file as template to build powerful import/export and reports
action การใช้ Excel template กับ Odoo

โดย คุณธราธิป ฉวีวงศ์พันธ์ Senior Software Developer บริษัท อีโคซอฟต์ จำกัด
15.45 – 16.15 น.ถอดรหัส Session 7 How to guide your Odoo project to success with OCA – ทำอย่างไรให้ใช้งานได้
ในประเทศไทย (Thai Tax localization)

โดย คุณวิภาวีย์ จรัสวราพรรณ Functional Consultant บริษัท อีโคซอฟต์ จำกัด
16.15 – 16.30 น.สรุปประเด็น ถามตอบ พูดคุย
16.30 น.สิ้นสุดงานสัมมนา

ติดต่อคุณวไลภรณ์(ปอย) โทร. 084 3328 996 Email : [email protected]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *